Yolanda Gil Torres

Terapeuta Gestalt – Coach – Formadora

Integro la Gestalt, el Coaching, la PNL i totes les eines que conec per facilitar a la persona el seu creixement personal, a ser el millor que pugui ser, a gaudir de tot el seu potencial i obtenir qualsevol objectiu que es proposi personal o professionalment.


La meva passió és acompanya a la persona a descobrir els seus recursos, transformar les pors, les crisis i les dificultats en oportunitats de creixement.

Orientacion Laboral
Orientació Laboral

Servei dedicat exclusivament a ajudar-te a la recerca d’una feina que et motivi personal i professionalment.

Terapia Gestalt
Teràpia Gestalt

Integra i equilibra la totalitat de la persona i proporciona mecanismes per viure en harmonia entre el sentir, pensar i fer.

Formadora
Formació i Tallers

Desenvolupament formacions en forma de tallers o cursos en les següents àrees: Creixement personal, recursos humans, habilitats directives i formació reglada.

Coaching Individual
Coaching indivdual

El coaching consisteix en ajudar a algú a pensar per si mateix, a trobar les seves respostes, a descobrir dins de si el seu potencial, el seu camí a l’èxit, sigui en els negocis, en les seves relacions personals, en l’art, esport o treball..


Aprendre és descobrir que alguna cosa és possible–Fritz Perls

Quan un home no sap cap a on navega cap vent li és favorable–Séneca

Un cop s'ha identificat un objectiu atractiu, moure cap a ell és agradable, i no fer-ho incòmode–Stephen Covey

Si l'única eina que tens és un martell, pensaràs que cada problema és un clau–Mark Twain

L'important no és el que m'han fet, sinó el que faig amb el que m'han fet–J.P.Sastre